DoetinchemEcht Achterhoek

Geschiedenis

De gemeente Doetinchem bestaat sinds 1 januari 2005 uit de stad Doetinchem, de dorpen Gaanderen en Wehl en een aantal buurtschappen. Elke plek heeft zijn eigen historie. Waar de naam Doetinchem vandaan komt, is niet zeker. In een historisch document uit 838 wordt voor het eerst gesproken over ‘villa Duetinghem’, een nederzetting met een kerk. Doetinchem verwierf het recht om een stadsmuur met poorten te bouwen rond het jaar 1100. De eerste informatie over Gaanderen dateert uit omstreeks 1150. Dit komt door het klooster Bethlehem dat in die jaren is gesticht. Het buurtschap Gernere bestond toen voor een groot deel uit moerassen, heuvels omringd door een rivier en beekjes en uit her en der verspreide nederzettingen. In Wehl was er ruim tienduizend jaar geleden al sprake van menselijke activiteiten. Jagers en verzamelaars bezochten aan het eind van de Oude Steentijd het gebied. In de Romeinse tijd zijn er zeker vijf nederzettingen geweest. Onder andere op het Hessenveld en in het centrum. Rond 1200 komt voor het eerst de naam Wehl (Weel) voor in akten.

Wapen van Doetinchem

Het oudste wapen van Doetinchem treffen we aan op het allervroegste stadszegel (1236). Het toont ons de stadsheilige Catharina met een palmtak en een driehoekig schild met drie mispelbloemen. Deze mispelbloemen verwijzen naar de ontstaanslegende van Gelre. Rond 880 versloeg ridder Wichard van Pont een rode draak, in de buurt van Geldern. Dit gebeurde in de nabijheid van een mispelboom en daarom koos de ridder mispelbloemen als wapen. In 1350 ziet het stadszegel er alweer anders uit. De palmtak is vervangen door een zwaard, het zwaard waarmee Catharina werd onthoofd. In haar linkerhand houdt ze een wiel met scherpe messen vast, waarop ze gemarteld zou worden. Op het beslissende moment viel het wiel echter in stukken. Hoe het zegel ook is veranderd, de mispelbloemen zijn er nog. Ook nog in 1450. Onder Catharina’s voeten is nu een schildje te zien. Naast de mispelbloemen staat nu ook een leeuw afgebeeld. Deze leeuw is afkomstig van Otto II, graaf van Gelre en Zutphen (1229 - 1279), die Doetinchem stadsrechten verleende.

Catharinakerk

Door de jaren heen nam men het niet zo nauw met de afgebeelde leeuw. Hij werd wel eens omgewend afgebeeld, zoals ook nog te zien is op de oude wapensteen uit 1727 bij het stadhuis. De voorstelling en kleur van het tegenwoordige wapen zijn officieel vastgesteld. Dit is gebeurd bij Koninklijk besluit van 15 december 1920. De ondergrond van het wapen is azuur (hemelsblauw). De leeuw is goudkleurig, voorzien van een dubbele staart en gesierd met een gouden kroon. De tong en nagels zijn purperrood. De drie mispelbloemen zijn zilverkleurig. Boven het hele schild staat een vijfbladige, gouden kroon.