Webshop met aangeboden zegels

Mijn webshop met aangeboden zegels is te vinden op www.marktplaats.nl voor advertenties m.b.t. filatelie, met o.a. Duitsland, Oostenrijk en Nederlandse kavels. Deze advertenties zijn in verhouding tot andere webshops zeer klantvriendelijk m.b.t. de prijs. Hier vind u diverse kavels met zeer interesante zegels, blokjes en complete vellen.