Visual Basic (VB) is de naam van een reeks programmeeromgevingen, later programmeertalen, uitgebracht door Microsoft. Het doel van Visual Basic is de ondersteuning van het bouwen van grafische applicaties op een visuele manier, dat wil zeggen, zo veel mogelijk via directe grafische manipulatie van elementen in plaats van het expliciet invoeren van programmacode. Visual Basic is in de loop van zijn geschiedenis sterk van karakter veranderd; de gebruikte programmeertaal heeft zo sterke wijzigingen ondergaan dat de huidige taal van een volkomen ander soort is dan de oorspronkelijke.

Een van de verbeteringen in versie 6.0 was de ondersteuning van web-applicaties. De code die men schrijft voor Visual Basic 1.0 t/m 6.0 wordt gecompileerd tot een uitvoerbaar bestand dat vervolgens zelfstandig gedraaid wordt onder Windows. Deze maakt gebruik van de 'runtime', een aparte DLL die alle ondersteuning voor Visual Basic bevat die tijdens uitvoering nodig is; voor versie 6 is dat MSVBVM60.dll. Deze is vrij verkrijgbaar als download op microsoft.com, en werd/wordt met Windows 98, Windows 2000, Windows XP , Windows Vista en Windows 7 meegeleverd.

Programmeert u zelf in Visual basic 6.0 en hebt u broncodes die u wilt delen met andere VB programmeurs, laat ons dit weten via ons contactformulier of mail deze broncodes (in gezipte vorm) naar ons toe die wij vervolgens in onze lijst van downloads kunnen toevoegen.